AM_INFOBAR_IN_THIS_MOMENT683 AM_INFOBAR_VISITORS_ONLINE - AM_INFOBAR_CREATOR
Poradnik ślubnyOrganizacjaFormalności ślubneŚlub cywilny w USC - formalności i wymagane dokumenty

Ślub cywilny w USC - formalności i wymagane dokumenty

Formalności ślubne - ślub cywilny

Decyzja o ślubie została podjęta. Pozostało wam teraz wybranie miejsca, gdzie odbędzie się ta niezmiernie ważna uroczystość. Postanowiliście wziąć ślub cywilny?

Aby ułatwić wam załatwianie wszystkich przedślubnych formalności przedstawiamy wam w niniejszym artykule co należy zrobić, w jakiej kolejności oraz jakie dokumenty obowiązują w waszym przypadku.


Formalności przed ślubem cywilnym


Ślub cywilny zawierany jest w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego, gdyż nie obowiązuje rejonizacja. Jednak zazwyczaj jest to urząd właściwy dla jednego z państwa młodych.


Termin ślubu może być wyznaczony po upływie miesiąca i jednego dnia od daty złożenia dokumentów. W uzasadnionych przypadkach kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może także skrócić ten termin. Po złożeniu odpowiedniego druku podania wraz z uzasadnieniem, decyzja o wcześniejszym terminie wydawana jest niezwłocznie.

Ponadto, należy pamiętać, że w przypadku popularnych okresów (Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkiej Nocy lub w trakcie wakacji), warto wybrać się do urzędu wcześniej, aby uniknąć braku odpowiadającego nam terminu. Od pewnego czasu nie obowiązuje już w Polsce rejonizacja. Dzięki temu, jeśli w danym Urzędzie Stanu Cywilnego nie ma wolnego terminu, który nam odpowiada, to wtedy można udać się do innego urzędu w celu jego ustalenia.
 

Wymagane dokumenty:

● kawaler/panna

- skrócony odpis aktu urodzenia,
- dokument tożsamości.

● wdowiec/wdowa

- dowód osobisty,
- odpis skrócony aktu urodzenia,
- odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (ok. 15 zł),
- w niektórych przypadkach: odpis skrócony aktu małżeństwa.

 ● rozwiedziony/rozwiedziona

- dowód osobisty,
- odpis skrócony aktu urodzenia,
- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, ewentualnie prawomocny wyrok sądu orzekający o rozwodzie (ok. 25 zł)odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, ewentualnie prawomocny wyrok sądu orzekający o rozwodzie (ok. 25 zł).

 ● kobieta pomiędzy szesnastym a osiemnastym rokiem życia

- postanowienie sądu rodzinnego zezwalające na zawarcie małżeństwa, - dowód osobisty,
- odpis skrócony aktu urodzenia.

 
Składajcie dokumenty wyżej wymienione dokumenty w Urzędzie Stanu Cywilnego (USC). Zgłaszając się musicie także:

- okazać dowody tożsamości pani i pana młodego,
- zadecydować jakie nazwiska będą nosić oni i ich dzieci (Jeśli para młoda nie złoży stosownego oświadczenia odnośnie ich przyszłego nazwiska, każdy z małżonków zachowa dotychczasowe nazwisko),
- wypełnić pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa,
- uiścić opłatę skarbową.


Opłaty:

- opłata skarbowa: 80 zł (5,00 zł zapewnienie, 75,00 zł sporządzenie aktu małżeństwa) + 0,50 zł załącznik + 5,00 zł podanie o wydanie 3 odpisów skróconych z aktu małżeństwa),
- odpis skrócony: 10-15 zł (pierwsze trzy egzemplarze odpisu skrócone aktu małżeństwa - bez opłaty; 20 zł w przypadku innego urzędu niż ten w którym będzie zawarty związek),
- odpis zupełny: 20 zł,
- decyzja o przyśpieszeniu terminu: 20 zł (plus opłata skarbowa za druk podania w wysokości 1,50 zł, a od każdego załącznika 15gr).

 


W naszym artykule dotyczącym formalności ślubnych w przypadku ślubu kościelnego dowiecie się jakie należy spełnić formalności i jakie dokumenty należy przedłożyć, jeśli zdecydujecie się jednak na wzięcie ślubu kościelnego.


 

Źródła:

www.kobieta.gazeta.pl/slub/1,67306,2790802.html
www.forumprawne.org
 

Załóż darmowe konto Ameliste